Projektkurs fâ °rojektledare


Projektkurs: Grunder

Ofta brukar ett projekt definieras som en uppgift som p堥n f⵴best䭤 tid, till en f⵴best䭤 kostnad skall uppn堥tt specifikt m嬮 Dessutom har projektet 䶥n ofta en tempor䲠organisation, dvs. man plockar ett antal olika kompetenser/medarbetare fr宠den ordinarie verksamheten f⠡tt bilda ett projektteam. Projektteamet 䲠allts堥n specialkomponerad grupp f⠡tt l㡠det aktuella projektets specifika m嬮

F⠡tt projektledaren och projektgruppen skall lyckas genomf⡠projektet p堵tsatt tid kr䶳 en bra projektmodell som till exempel PROPS och ett bra verktyg s峯m Ms Project samt ett system f⠼a href="http://www.tidredovisning.nu" title="Tidredovisning">tidredovisning. Hos Informer hittar du rekommenderade kurser i Ms Project. I en projektmodell definieras i grova drag hur projektet skall genomf⡳. Ofta best岠en projektmodell av ett antal olika projektfaser, grindar (aff䲳m䳳iga beslutsm䥮), dokument och roller. De vanligaste faserna i exempelvis ett utvecklingsprojekt 䲠f⳴udiefas, planeringsfas, genomf⡮defas och slutf⡮defas.

Varje projektfas inleds alltid med ett grindm䥮 P堥tt grindm䥠deltar olika intressenter som normalt inte arbetar i projektet utan ist䬬et tittar mer 楲gripande p堢land annat aff䲳m䳳ighet, marknad, total resurssituation och prioritet. Roller som ofta deltar p堥tt grindm䥠䲠exempelvis teknisk specialist, projektkontorschef, olika resurs䧡re och produktchef. P堧rindm䥴 tas beslut om projektet skall passera till n䳴a fas, backa f⠮oggrannare analys/genomf⡮de eller helt enkelt l䧧as ner.

Projektkurs: Fâ³´udiefas

I f⳴udiefasen tar man reda p堯m grundid鮠till projektet h嬬er m崴et. Finns det ett behov av projektets slutm嬿 Ligger projektets slutm嬠i linje med vad verksamheten skall arbeta med? Vad kommer det att kosta? Vilka resurser skall anv䮤as? Kommer projektet att generera framtida vinster?

Projektkurs: Planeringsfas

Efter genomf⤠f⳴udiefas och ett ok fr宠grindm䥴 g岠projektet in i planeringsfasen. I planeringsfasen gⳠen mer detaljerad planering, djupare analys av projektet genomfⳬ eventuella risker kartl䧧s och viktas i exempelvis Excel, noggrannare kalkyl och tidplan kan presenteras. I planeringsfasen arbetas det dessutom med att f⡮kra projektet i organisationen samt s䫥rst䬬a att resurser finns tillg䮧liga n䲠det 䲠dags.

Projektkurs: Genomfâ¡®defas

Genomf⡮defasen 䲠den l䮧sta av de fyra faserna och det 䲠i genomf⡮defasen projektet b⪡r kr䶡 rej䬴 med resurser och pengar. Det 䲠d䲦⠶iktigt att man l䧧er ner mindre lyckade projektid饲 innan sj䬶a genomf⡮defasen. Beroende p堬䮧den av projektets genomf⡮defas kan ett eller flera grindm䥮 l䧧as in f⠡vst䭮ing och kontroll. I slutet p堧enomf⡮defasen sker 䶥n sj䬶a 楲l䭮ingen av projektets resultat till kund eller uppdragsgivare.

Projektkurs: Slutfâ¡®defas

Slutf⡮defasen 䲠den sista fasen i projektets livscykel och skall alltid genomf⡳ 䶥n om projektet av n姯n anledning l䧧s ner tidigare. I slutf⡮defasen gⳠen uppsummering av projektets genomf⡮de och erfarenheter och kunskap dokumenteras i projektets slutrapport. Efter genomf⤠slutf⡮defas upph⠤ven projektledarens formella ansvar f⠰rojektet.

Klicka h䲼/a> f⠡tt g⡠projektkurs.se till en av dina favoritl䮫ar s堡tt du l䴴 hittar tillbaka.

Vill du l䲡 dig mer om effektiv projektdrift och Ms Project 䲠du sj䬶klart v䬫ommen p堮姯n av

Hade du nytta av informationen?